Napelem rendszer

napelem pályázat

Lakossági napelem pályázat

A lakossági napelem pályázat támogatási keret régiónként kerül megosztásra a lakosság aránnyal korrigált egy főre jutó nettó jövedelem alapján. A napelem pályázat magánszemélyeknek első beadás 2021. december 6-tól kezdődik megyénként ütemezetten. A napelem pályázat lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el. A felújított ingatlan a beruházást követő 3. év végéig csak a Lebonyolító szerv jóváhagyásával adható el.

A lakossági napelem pályázat vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a Támogatói Okirat szerinti projekt megvalósítás esetén nem kell visszafizetni. A napelem támogatás az elszámolás elfogadását követően, a Pályázó, vagy az általa kiválasztott Kivitelező részére kerül folyósításra a Pályázó által kiválasztott finanszírozási mód függvényében. A pályázat megvalósítása során szállítói és / vagy támogatási előleg igényelhető. A napelem támogatás kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et.

Napelem pályázat 2021-2022

napelem pályázat

napelem pályázat

A lakossági napelemes pályázat feltételei könnyen teljesíthetőek. A lakossági napelem pályázat 3 műszaki tartalom egyikére igényelhető:

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése vagy
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel vagy
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval

A megújuló energia termelési kapacitásról egyszer, a projekt záráskor szükséges adatot szolgáltatni. Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására. Napelemet nem lehet palatetőre szerelni. Sokan szeretnének részt venni az ingyenes napelem pályázatban. A napelemek, amikor felkerülnek a tetőre a palákat meg kell fúrni, és valószínűleg eltörnek. Nem kell sokat várni, beázik majd a napelemek alatt is, itt nem is lehet kijavítani, hiszen szakszerűen csak kívülről lehetséges a palát javítani. Az érintett tetőfelületet, tetősíkot, de minimum a napelemmel feddendő tetőfelületet feltétlenül szükséges vízzáró és nem sérülékeny héjazattal ellátni.

Napelem támogatás 2021

A napelem támogatásra jogosultak a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani. Az első beadás várhatóan 2021. november 15-étől kezdődik megyénként ütemezetten. A napelem támogatás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

Pályázható maximális összegek

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt
bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

Munka megnevezésePályázható összeg
1 kWp napelem rendszer költsége485.645.-Ft
1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés)96.400.-Ft
villanyóra költsége289.200.-Ft
villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz316.992.-Ft
energetikai tanúsítvány készítése24.720.-Ft/db
nyílászárók87.300.-Ft/m2
nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg2.400.750.-Ft
akkumulátoros tároló 5 – 9,9 kWh1.916.956.-Ft
akkumulátoros tároló 10 – 13,99 kWh2.949.061.-Ft
levegő – levegő hőszivattyú szett1.148.067.-Ft
levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj):2.296.134.-Ft
levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel2.247.476.-Ft
fűtőpanel 1 db (beszereléssel)80.157.-Ft
fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban140.915.-Ft
zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése122.511.-Ft
energetikai terv készítése333.375.-Ft

Földhőt alkalmazó bármilyen jellegű hőszivattyú csak akkor számolható el, ha annak létesítéséről 3 eltérő regisztrált kivitelezőtől kerül árajánlat becsatolásra és közülük a legalacsonyabb árú ajánlatot adó kivitelezővel kerül a Vállalkozási szerződés megkötésre, továbbá részletes számítással kerül alátámasztásra ezen megoldás más támogatott megoldáshoz viszonyított költséghatékonysága.

A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.
Az alábbi tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el:
a) napelemes rendszer tervezése és kivitelezése,
b) hőszivattyúk tervezése, telepítése, kialakítása,
c) energetikai tanúsítvány készítése,
d) akkumulátoros tárolóegység telepítése és üzembe helyezése,
e) nyílászárók cseréje,
f) generálkivitelezés, továbbá
g) kötelező tájékoztatás biztosítása.

A kivitelezést és a kivitelezési tervek elkészítését, továbbá a kötelező tájékoztatás biztosítását kizárólag a https://napelem.palyazat.gov.hu/ honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező végezheti, így az erre vonatkozó költségszámlát kizárólag az érintett munkanemmel megbízott regisztrált kivitelező állíthatja ki a Kedvezményezett részére. A kivitelezői regisztrációs lista folyamatosan bővül. Energetikai tervezés végzéséhez nem szükséges előzetes regisztráció.

Napelem támogatás igénylők köre

A napelem pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki magyar adóazonosító jellel rendelkezik és a beruházással érintett ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkezik és megfelel a jövedelmi előírásnak.

A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 2020. évi jövedelme is figyelembe veendő az egy főre jutó összeg megállapítása során.

Számítás:

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme osztva

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 2020-ban jövedelemmel rendelkező tulajdonos személyek száma

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező  tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe. Jelen pályázat vonatkozásában „nyugdíj jellegű” jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, melyet a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósít az érintett személy részére.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021.augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre.

Pontértékelés

A tartalmi értékelés során a Pályázók az alábbiak szerinti pontértéket kapnak:
A támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek szerint:

 • nincs gyermek: 1 pont
 • 1 gyermek: 2 pont
 • 2 gyermek: 3 pont
 • 3 vagy több gyermek:4 pont

A támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

 • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
 • csak kedvezményezett járás: 2 pont
 • csak fejlesztendő járás: 3 pont

Járások neve abc sorrendben és pontértéke

JárásPont
Ajkai1
Aszódi1
Bácsalmási3
Bajai2
Baktalórántházai3
Balassagyarmati2
Balatonalmádi1
Balatonfüredi1
Balmazújvárosi2
Barcsi3
Bátonyterenyei2
Békéscsabai1
Békési2
Bélapátfalvai2
Berettyóújfalui3
Bicskei1
Bólyi2
Bonyhádi1
Budapest1
Ceglédi2
Celldömölki2
Cigándi3
Csengeri3
Csongrádi2
Csornai1
Csurgói3
Dabasi1
Debreceni1
Derecskei3
Devecseri3
Dombóvári2
Dunaújvárosi1
Edelényi3
Egri1
Encsi3
Enyingi3
Érdi1
Esztergomi1
Fehérgyarmati3
Fonyódi2
Füzesabonyi3
Gárdonyi1
Gödöllői1
Gönci3
Gyáli1
Gyomaendrődi2
Gyöngyösi1
Győri1
Gyulai1
Hajdúböszörményi2
Hajdúhadházi2
Hajdúnánási2
Hajdúszoboszlói2
Hatvani1
Hegyháti3
Hevesi3
Hódmezővásárhelyi2
Ibrányi3
Jánoshalmi3
Jászapáti3
Jászberényi2
Kalocsai2
Kaposvári2
Kapuvári1
Karcagi3
Kazincbarcikai2
Kecskeméti1
Kemecsei3
Keszthelyi1
Kisbéri2
Kiskőrösi2
Kiskunfélegyházi2
Kiskunhalasi2
Kiskunmajsai3
Kisteleki3
Kisvárdai2
Komáromi1
Komlói1
Körmendi1
Kőszegi1
Kunhegyesi3
Kunszentmártoni3
Kunszentmiklósi3
Lenti2
Letenyei2
Makói2
Marcali2
Martonvásári1
Mátészalkai3
Mezőcsáti3
Mezőkovácsházai3
Mezőkövesdi2
Mezőtúri2
Miskolci1
Mohácsi2
Monori1
Mórahalmi2
Móri1
Mosonmagyaróvári1
Nagyatádi3
Nagykállói3
Nagykanizsai1
Nagykátai2
Nagykőrösi2
Nyíradonyi3
Nyírbátori3
Nyíregyházi1
Orosházi2
Oroszlányi1
Ózdi3
Paksi1
Pannonhalmi1
Pápai2
Pásztói2
Pécsi1
Pécsváradi2
Pétervásárai3
Pilisvörösvári1
Putnoki3
Püspökladányi3
Ráckevei1
Rétsági2
Salgótarjáni2
Sárbogárdi3
Sarkadi3
Sárospataki2
Sárvári1
Sátoraljaújhelyi2
Sellyei3
Siklósi2
Siófoki1
Soproni1
Sümegi2
Szarvasi2
Szécsényi3
Szegedi1
Szeghalmi3
Székesfehérvári1
Szekszárdi1
Szentendrei1
Szentesi2
Szentgotthárdi1
Szentlőrinci2
Szerencsi3
Szigetszentmiklósi1
Szigetvári3
Szikszói3
Szobi2
Szolnoki1
Szombathelyi1
Tabi3
Tamási3
Tapolcai1
Tatabányai1
Tatai1
Téti2
Tiszafüredi2
Tiszakécskei2
Tiszaújvárosi1
Tiszavasvári3
Tokaji3
Tolnai1
Törökszentmiklósi3
Váci1
Várpalotai1
Vásárosnaményi3
Vasvári3
Vecsési1
Veszprémi1
Záhonyi3
Zalaegerszegi1
Zalaszentgróti2
Zirci1

Milyen épületekre igényelhető a napelemes pályázat?

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a napelem támogatás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

 1. családi házra;
 2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
 3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult. További feltételek és kivételek

Napelem pályázat regisztrált kivitelezők

A beruházás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg. A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a kivitelezővel megkötött előszerződés.

Az EnerGo Investment Kft. a HET RRF-6-2-2 napelem pályázat regisztrált kivitelezője. Országos napelem pályázat tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés és karbantartás.

Megjelent a regisztrált kivitelezői lista

A Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására. A Regisztrációs felhívás célja a kivitelezői lista biztosítása a lakosság számára.

Regisztrációs feltételek:

a) a vállalkozás rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel;

b) a vállalkozás (bármilyen jogviszony formájában) rendelkezzen napelemes rendszer telepítése és/vagy fűtéskorszerűsítésen belül fűtőpanelek létesítése esetén a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal;

c) a vállalkozással szemben nincs folyamatban felszámolási- vagy csődeljárás; illetve

d) a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az a) pontban említett feltétel nem vonatkozik a kizárólag energiatároló kapacitást létesítő kivitelezőkre (indoka: a technológia magyarországi alacsony elterjedtsége) és az energiahatékonysági kötelezett szervezetekre (indoka: jogszabály erejénél fogva e szervezetek csak 2021-től jöhetnek létre).

 

Jelentkezés

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először jelentkezzen be a www.palyazat.gov.hu oldalon, az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.

A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat.

A nyilatkozatot:

 • az Ügyfélkapun keresztül úgynevezett azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie és pályázathoz csatolni. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, elérhetősége: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. Az AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a palyazat.gov.hu oldalon érhető el; VAGY
 • minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni és pályázathoz csatolni; VAGY
 • a rendszer által generált nyilatkozat kinyomtatásra, hagyományos kézírásos módon aláírásra, majd ezt követően postai úton kerül benyújtásra a Lebonyolító szerv címére:

ÉMI Nonprofit Kft.

2001 Szentendre, Postafiók: 180.

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosítót, illetve a „Pályázatot benyújtó személy nyilatkozata” megjegyzést. A nyilatkozat postai úton történő benyújtásának végső határideje a pályázat benyújtástól számított 30 nap.

Fontos, hogy a nyilatkozat postai úton történő beküldése esetén is kötelező a kérelem elektronikus úton történő benyújtása, melyhez mellékelni szükséges az aláírt dokumentum szkennelt változatát.

Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített, vagy papír alapon aláírt digitalizált nyilatkozatot. A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

Fontos! A pályázati kérelem e felhívás szerinti benyújtás dátumának az elektronikus aláírás és az Ügyfélkapun keresztüli azonosítás alkalmazásakor az informatikai rendszerbe történő teljes feltöltés, míg a rendszer által kiállított nyilatkozat postai úton történő eljuttatására a Lebonyolító szervhez történő beérkezés időpontja számít. A nyilatkozat papír alapon történő kiállítása esetén az eredeti példányban történő benyújtás hiányában a pályázat értékelése nem kezdődhet meg, így támogatásban nem részesülhet. Amennyiben az a pályázat benyújtását követő 30. napon belül a nyilatkozat nem kerül beérkezésre, abban az esetben a pályázat elutasításra kerül. Forrás: https://napelem.palyazat.gov.hu/